Prezentace: výplňové techniky

 

Naše společnost provádí pro odbornou veřejnost školení prezentační formou výplňovým technikám. Školení má povahu lekciové prezentace s praktickou ukázkou a cvičením. Z důvodu omezené kapacity žádáme účastníky, aby nahlásily svoji účast včas.

Obsah semináře:

Teoretická část

1. Výplňové materiály. Druhy a typy.

2. Kyselina hyaluronová. Druhy a typy.

3. Způsoby analgezace (znecitlivění)

Praktická část          

1. Praktická ukázka s vysvětlením, technika DermaSculpt „Sliding“ a jehla.

2. Samostatná práce absolventa pod dohledem a za asistence školitelky.

Po dokončení účastnicí obdrží: certifikát o absolvování semináře, pomocné a prezentační materiály.

Podmínky účasti:

a) Seminář je určen pouze pro odbornou veřejnost z lékařského odboru.

b) Podmínkou účasti na semináři je zajištění modelu, na kterém se budete vyučovat. Pokud model nemáte, informujte nás prosím v dostatečném časovém předstihu, abychom mohli Vám model najít.

c) Zakoupení 2 balení (2+2 stříkačky) výplňového materiálu dle Vašeho výběru.

d) Maximální počet účastníků je 4, aby byla zajištěna osobní pozornost školitelky.

Místo a čas konání semináře: studijní středisko Esthetic Line, Bubenská 225/49, Praha 7. Začátek v 10:00 hodin, předpokládaná délka trvání semináře je 3-4 hodiny podle úspěšnosti absolventa.

Kontaktní údaje pro dotazy a podání přihlášek:

Tel./SMS: +420774707955

E-mail: info@estheticline.cz

web KubioStudio