Automatická mezoterapie

  

Mezoterapeutické ošetření trvá od 30 do 40 minut. Většinou zavádění mezoterapeutických přípravků se provádí manuálně. Avšak záleží na vytíženosti zařízení a lékaře, který mezoterapii provádí, také na primárně ošetřovaných oblastech (obličej nebo tělo) a problémech (obezita, celulitida, ochablost).

Pokud zařízení, poskytující službu mezoterapii, ošetřuje pár klientů měsíčně, samozřejmě tady nemluvíme o automatizaci mezoterapeutického ošetření. Naopak v případě, že počet ošetřovaných osob se pohybuje v rozmezí od dvou do deseti týdně, již by se dalo přemýšlet o koupi automatické mezoterapeutické pistoli (elektrického zařízení, které svým vzhledem připomíná pistoli a používá se v zařízeních k mezoterapeutickému ošetření klientů).    

Jak můžeme zdokonalit mezoterapeutické ošetření a v čem je výhody automatické mezoterapii prováděné mezopistolí?

  1. Rychlost ošetření. Tak razantního zkrácení času na ošetření žádným jiným způsobem nedosáhneme. Čas na mezoterapeutické ošetření použitím mezopistole zkrátíme až o polovinu. To obnáší lepší snášenlivost ošetření klientem, menší bolestivost a preciznost.  
  2. Možnost ošetření větších ploch při jednom sezení. Díky zvýšení rychlosti ošetření je naráz možné ošetřit několik problémů. 
  3. Větší přesnost dávkování mezoterapeutického přípravku. Dávkování můžeme vybrat ze tří programů přesně podle technik mezoterapeutického ošetření. Dávka je přesně kontrolována počítačem.  
  4. Přesnost a kontrola hloubky vpichu. Přesná kontrola nastavení hloubky vpichů, kontrolovaná počítačem.
  5. Vysoká bezpečnost pro klienta. Rychlé, bezbolestné, přesné a precizní ošetření je pro klienta vyhledávané. Automatická pomůcka, která řeší problémy lékaře během ošetření, je vždy přínosem celkové léčby. 

Techniky automatické mezoterapii mezopistolí se klasifikují podle rychlosti a množství zaváděného přípravku během ošetření následovně:

• Nepřetržitá mezo – punktura  nebo mezo – napáž: je to rychlá mezoinjekce s malým množstvím přípravku 

• Mezoterapeutická infiltrace: technika mezo depa k dermálnímu „prošťávnění“ dermis. Požívá se u strií, jizev a stop po akné, také u věkových změn kůže.  

• Mezo - perfúze – prostřední a hloubková mezoterapie: pomalá mezoinjekce předem stanovené dávky na předem stanovenou hloubku k ošetření těla, hlubokých vrásek a obezity v obličeji.

Mezoterapeutické automatické pistole zajišťují stálé dávkování látky, menší bolestivost ošetření, lepší snášenlivost ošetření klientem a přesný injekční rytmus.

Používají se jednorázové stříkačky od 2 do 10 ml a speciální mezoterapeutické jehly v délce od 4 do 13 mm a velmi tenké tzv. „nano-jehly“ s obvodem od 27 do 30 G.

web KubioStudio