Podmínky kurzů

  1. Absolvovat kurz může osoba starší 18 let
  2. Uchazeč musí být trestně bezúhonný
  3. Zdravotní stav uchazeče musí odpovídat normám pro výkon zvoleného povolání
  4. Vyplněním a závazným zasláním přihlášky se přihlasí uchazeč do kurzu
  5. Po složení zálohy ve výši 1500,- se uchazeč zavazuje k nástupu do kurzu a dodržování pravidel stanovených na vybraném kurzu
  6. Složením zálohy se rezervuje místo na kurzu pro uchazeče a účast uchazeče je od okamžiku připsání prostředků na účet v kurzu závazná pro obě strany  
  7. Uhradit cenu kurzu a zálohu je nutné bankovním převodem na účet č.: 210889741/0300 . Po obdržení platby obdržíte na email zálohovou fakturu na uhrazenou částku. Originál Vám bude předán na kurzu osobně  
  8. V případě omluvené neúčasti ze závazných důvodů bude dohodnut náhradní termín. V případě neomluvené neúčasti se záloha nevrací   
  9. Úhrada kurzu je možná v den nástupu v hotovosti jen po uhrazení zálohy na uvedený účet  


Závaznou přihlášku do kurzu naleznete zde.

web KubioStudio