Závazná přihláška do kurzu

Přihlásit do rekvalifikačního kurzu se může každá osoba, která dosáhla 18-ti let, vyplněním a odesláním přihlášky. Po zaplacení zálohy ve výši 1500,-, požadované pro kurz, do kterého se přihlašujete, budete v daném termínu do kurzu zařazeni. Platbu zálohy proveďte, buď převodem na číslo účtu 210889741/0300, složením hotovosti na výše uvedený účet nebo složenkou na výše uvedený účet. Jako variabilní symbol uveďte, prosím, datum narození a v poznámce prosím uveďte svoje jméno a název kurzu.

Přihláška je ke stažení zde.

Přihlášku odešlete na info@academycreative.cz  

web KubioStudio